Darmowa Dostawa od 149 zł

Informacje o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

 

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać:

  • pisemnie na adres: MYEHOME.PL MARTA DAMAZYN, ul. Bartosza Głowackiego 51/113, 85-717 Bydgoszcz;

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu prosimy dokonać na adres: ul. Bartosza Głowackiego 51/113, 85-717 Bydgoszcz, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

 

Pobierz wzór formularza zwrotów